ประกาศประกวดราคา

วันที่ประกาศหัวข้อ
13-06-2024 ประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนนวน 132 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน จำนวน 3 โครงการ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่
12-06-2024 ประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนนวน 313 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน จำนวน 4 โครงการ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่
12-06-2024 ประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนนวน 424 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน จำนวน 6 โครงการ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่
01-01-1970 ประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนนวน 170 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบส่งน้ำชลประทาน จำนวน 3 โครงการ ในพื้นที่ จ.เชียงราย
18-03-2024 ประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนนวน 160 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบส่งน้ำชลประทาน จำนวน 5 โครงการ ในพื้นที่ศูนย์ฯพัฒนาโครงการหลวง 3 จังหวัด
15-03-2024 ประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนนวน 477 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน จำนวน 6 โครงการ ในพื้นที่ จ.เชียงราย จำนวน 5 ศูนย์ และในพื้นที่ จ.พะเยา จำนวน 1 ศูนย์
15-03-2024 ประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนนวน 162 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน จำนวน 5,000 กิโลเมตร ในพื้นที่ ศูนย์ฯเลอตอ จ.ตาก
13-03-2024 ประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนนวน 162 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน จำนวน 2 โครงการ ในพื้นที่ จ.เเม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ศูนย์ และในพื้นที่ จ.ลำพูน จำนวน 1 ศูนย์
13-03-2024 ประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนนวน 170 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบส่งน้ำชลประทาน จำนวน 3 โครงการ ในพื้นที่ จ.เชียงราย
11-03-2024 ประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนนวน 160 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน จำนวน 5 โครงการ ในพื้นที่ศูนย์ฯพัฒนาโครงการหลวง 3 จังหวัด
04-03-2024 ประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนนวน 477 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน จำนวน 6 โครงการ ในพื้นที่ จ.เชียงราย
23-02-2024 ประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนนวน 162 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน จำนวน 5,000 กิโลเมตร ในพื้นที่ ศูนย์ฯเลอตอ
22-02-2024 ประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนนวน 162 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน จำนวน 2 โครงการ ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน
24-04-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 49 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน จำนวน 1.166 กม ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการาหลวงเลอตอ
21-04-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 108 รายการ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
21-04-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 100 รายการ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจังหวัดเชียงราย
21-04-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 43 รายการ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า
11-04-2023 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 412 รายการ เพื้อใใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน จำนวน 18.298 กม.
04-04-2023 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 412 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน จำนวน 18.298 กิโลเมตร
04-04-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซืัอวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 294 รายการ จำนวน 14 โรง ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 14 ศูนย์ 5 จังหวัด
28-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 375 รายการ เพื่อซ่อมแซมระบบส่งน้ำชลประทาน จำนวน 30 กิโลเมตร
28-03-2023 ประกาศร่าง Tor ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 412รายการ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่
28-03-2023 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างพร้อมขนส่ง จำนวน 49 รายการ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
28-03-2023 ประกวดราคาซท้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 100 รายการ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ศุนย์
28-03-2023 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 43 รายการ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า
28-03-2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 49 รายการ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
28-03-2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 100 รายการ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ศุนย์
28-03-2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 43 รายการ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า
28-03-2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 412 รายการ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่
27-03-2023 ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 108 รายการ
27-03-2023 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2566 (จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 108 รายการ
27-03-2023 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี2566 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 294 รายการ 14โรง 5จังหวัด
27-03-2023 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 294 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุชั่วคราว จำนวน 14 โรง ในพื้นที่ศูนย์ฯจำนวน 14 ศูนย์ 5 จังหวัด
15-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 60 รายการ
15-03-2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
15-03-2023 ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 375 รายการ เพื่อใช่การซ่อมแซมระบบส่งน้ำชลประทาน จำนวน 30 กิโลเมตร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง จำนวน 11 ศูนย์ 3 จังหวัด
23-02-2023 ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 60 รายการ เพื่อใช่การก่อสร้างอาคารชะลอความเร็วของน้ำ และก่อสร้างฝายปากกว้าง 5 เมตร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง จ.เชียงใหม่
23-12-2022 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อปูน เพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 300 ตัน ประจำปีงบประมาณ 2566
21-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 605 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน จำนวน 20.155 กิโลเมตร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 13 ศูนย์ จังหวัดเชียงใหม่
26-05-2022 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 605 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน จำนวน 20.155 กิโลเมตร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 13 ศูนย์ จังหวัดเชียงใหม่
27-04-2022 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 119 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน จำนวน 2.001 กิโลเมตร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง
20-04-2022 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 119 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน จำนวน 2.001 กิโลเมตร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง
20-04-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 45 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว และก่อสร้างฝายปากกว้าง 5 เมตร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาที่ดินโครงการหลวง จำนวน 5 จังหวัด
03-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 3 โครงการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุชั่วคราว ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
23-02-2022 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 398 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบส่งน้ำชลประทาน ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 12 ศูนย์ 3 จังหวัด
03-02-2022 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 3 โครงการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุชั่วคราว ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
10-06-2021 ประกาศราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุการเกษตร (กล้าไม้ จำนวน 7 รายการ จำนวน 73,817 กล้า) พร้อมขนส่ง
15-01-2021 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 128 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
15-01-2021 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ
15-01-2021 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 75 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
15-01-2021 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 36 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ
15-01-2021 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 50 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย
23-12-2020 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 450 ตัน
08-06-2020 ประกาศราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุการเกษตร (กล้าไม้ จำนวน 2 รายการ จำนวน 77,836 กล้า) พร้อมขนส่ง
17-04-2020 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 42 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบส่งน้ำชลประทานสถานีเกษตรอินทนนท์ บ้านแม่ยะน้อย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
16-04-2020 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 67 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบส่งน้ำชลประทานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
14-04-2020 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 110 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบส่งน้ำชลประทานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
14-04-2020 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 62 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบส่งน้ำชลประทาน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
13-04-2020 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 47 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ บ้านวัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
13-04-2020 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 63 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทานศูนย์พัฒนาโครงการปางอุ๋ง (สายB) บ้านแม่สะต๊อบเหนือ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
13-04-2020 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 54 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทานศูนย์พัฒนาโครงการแม่สะเรียง บ้านสันติสุข ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน